فرنگی با سیستم تخلیه واش دان 

ابعاد: 72x38x74cm
آکس: 30cm

.
.