فرنگی با سیستم تخلیه واش دان 

ابعاد: 75x40x85cm
آکس: 25cm

.
.