فرنگی با سیستم تخلیه واش دان 

 

 

ابعاد: 70x37x81cm
آکس: 25cm

.
.