فرنگی با سیستم تخلیه شوتینگی (سیفونیک 4 شوتینگ)

 

 

ابعاد: 70x37x81cm
آکس: 25cm

.
.