فرنگی با سیستم تخلیه واش دان 

ابعاد: 76x41x73cm
آکس: 25cm

.
.