جکوزی داخل کار

 

قطر دایره : 140cm
ارتفاع : 60cm

.

.
.