جکوزی پانل چوب

قطر دایره : 160cm
ارتفاع : 70cm

.
.
.