جت های آبی یا همان هیدروجت ها  ترکیبی از آب و هوا را از داخل لوله ها عبور می دهند و باعث ایجاد آب پرفشاری همراه با حباب می شوند.این جریان آب یک ماساژ بی نظیر را ایجاد می کنند. دامنه و قدرت این ماساژ کاملا تحت کنترل شما می باشد.یک اصل مهم در طراحی این جت ها محل قرار گیری آن هاست تا بیشترین گروه عضلات بدن را هدف گیری نماید .

طراحی هوشمندانه جتها ، سیستم لوله بندی با کارایی بالا و پمپ های متناسب با محصول، بیشترین احساس آرامش و تنش زدایی را برای شما به ارمغان می آورد.

قدرت و شتاب آب خروجی از جت ها به قدرت موتور بستگی دارد . موتور های نصب شده به روی جکوزی ها موتور LX می باشد که قدرت دبی خروجی آن برای موترهای ۱ اسب بخار معادل ۴۶۰ لیتر در دقیقه و برای موتورهای ۱.۵ اسب بخار معادل ۵۶۰ لیتر در دقیقه می باشد.

هرگاه صحبت از تعداد جت های نصب شده روی جکوزی می شود ، افراد تصور می کنند که همواره تعداد بیشتر جتها نشان دهنده کیفیت بهتر آنهاست ولی باید این موضوع را بدانید که هموراه کمیت مساوی کیفیت نیست . بعضا محل قرارگیری جت ها از اهمیت بیشتری برای فراهم آوردن یک تجربه خوب اسپا برای شما ، برخوردار است.

شرکت داتیس جهت فراهم آوردن آرامش و آسایش برای شما مشتری عزیز ، از سفارشی سازی محصولات جهت افزایش رضایتمندی شما مشتری عزیز استفاده می کند. کلیه آپشن های جکوزی قابل حذف و اضافه می باشد.