اوايل سالهاي 1900در آستانه شروع قرن بيستم 7 برادر با نام جكوزي از ايتاليا به كاليفرنيا رفتند و با تلاشي كه با همكاري يكديگر كردند اولين كابين سرپوشيده هواپيما را طراحي نمودند كه براي حمل مسافر و محموله اي پستي از سان فرانسيسكو به منطقه پارك ملي مورد استفاده قرار مي گرفت .دهه 1950 ، اين ايده مورد توجه قرار گرفت كه چرا نبايد براي تسكين درد بيماران رماتيسمي از آب درماني استفاده كرد ؟ برادران جكوزي پمپي را در ابعاد كوچك طراحي كردند.J300 پمپ قابل حمل و كوچكي بود به بيمارستانها و مدارس فروخته مي شد .دهه 1960 روح نو آوري توسط روي جكوزي (Roy Jacuzzi) سومين نسل از خانواده جكوزي ها دميده شد وي در همان نوجواني به تحصيل در زمينه تجارت پرداخت و دريافت كه آمريكايي ها به سلامت و تناسب اندام و اوقات فراغتشان خيلي اهميت مي دهند.

 

 

به همين جهت وي اولين سيستم حمام با آب تحت فشار را كه بصورت سرهم (self-contained) بود در سال 1968 اختراع و روانه بازار كرد . در اين سيستم از شيپوره هايي استفاده شده بود كه در كناره هاي وان آب نصب شده بودند و او بدون كمك گرفتن از ديگران ، صنعتي را در اين زمنيه راه اندازي كرده بود .دهه 1970 وان هاي آب تحت فشار در ابعاد بزرگ و بريا استفاده چند نفر مثلا اعضاي يك خانواده طراحي شد . جكوزي در اين مدلها از دستگاه گرم كننده آب و فيلتر هم كمك گرفته بود و به اين وسيله اولين جكوزي را كه در سال 1970 ابداع كرده در سال 1979 بصورتي تكميل شده تر به يك شركت در نيويورك فروخت . در اين زمان تمام اعضاي خانواده جكوزي ها ، دست از تجارت برداشته بودند و يا بازنشسته شده بودند بجز Roy Jacuzzi كه همچنان پابرجا مانده بود تا عمليات بهره برداري از دستگاههايي را كه بنام خودش جكوزي ناميده مي شد را بر عهده داشته باشد .

كاربرد واژه جكوزي POOLS & LANDSCAPESHOT TUBS
مقدمه: ما در زبان پارسي معادل خاصي براي جكوزي نداريم در زبان انگليسي از آن با عناوين whirl pool و hot tube يا همين نام تجارتي jacuzzy ياد مي شود كه مي توان به ترتيب آنها را حوض آب چرخان . وان آب گرم چرخان و يا همان جكوزي ترجمه كرد به هر حال به نظر كاربرد واژه جكوزي با توجه به اينكه در بسياري از جاها و زبانها شناخته شده است مي تواند عنوان مناسبي باشد و اگر خيلي ملزم به رعايت و استفاده واژه ها فارسي هستيم مي توان از معادل هايي چون چرخاب ، گرداب يا بقول دوست ماهشهريمان حوض آب گرم و نظاير آن استفاده كرد.
نكته اساسي اين نيست كه چرا ما معادلي براي اين واژه و بسياري ديگر از واژه هاي فرنگي نداريم بلكه نكته اينجاست كه وقتي پديده اي در جامعه ما از غرب آمده و يا اساسا در جامعه كاربردي ندارد طبعا واژه اي هم براي آن ابداع نمي شود اگر ما استفاده از سونا و جوزي و استخر را در بين توده مردم رايج كنيم خود بخود واژه مناسب ان هم پيدا خواهد پيدا هم نشود ايرادي ندارد مهم كاربرد آن است كه بين مردم ما رايج نيست !