داتیس

نمایندگی

نکات مهم
برای دریافت نمایندگی

همکار گرامی جهت درخواست نمایندگی و همکاری شما میتوانید (فرم درخواست نمایندگی) را از سایت دانلود کرده و پس از تکمیل به همراه مدارک ذکر شده در همین صفحه سایت بارگذاری کنید (uploud) و ارسال نمایید یا از طریق وات ساپ به شماره ذکر شده ارسال نمایید .

فرم اعطای نمایندگی

فرم تکمیل شده را در این قسمت از طریق بارگذاری کنید

بارگذاری روی سایت

فرم اعطای نمایندگیبارگذاری روی واتس آپ