معرفی خدمات

آسایش مشتریان مهم ترین هدف ماست. بنابراین از مرحله طراحی نقشه جانمایی تا اجرا و پشتیبانی پس از فروش همراه شما خواهیم بود.


 

انواع خدمات

طراحی

– تهیه نقشه جانمایی مطابق با درخواست مشتری و مشخصات پروژه توسط تیم عمرانی داتیس

اجرا و نصب

– اجرا و نصب محصولات در محل توسط تیم مجرب عمرانی داتیس 

– نظارت بر تمامی مراحل اجرا

خدمات پس از فروس

– پنج سال گارانتی بدنه
– دو سال گارانتی موتور و سایر قطعات